Workshops
Oorspronkelijke Zelf
Meditatiecursus
Verandering
Cursus in Liefde
Meditatie en Bewustwording
Intu´tief tekenen
Mediteren en koken
VROUWenKRACHT
Klank en kleur
Innerlijk Zonnekind
samengaan ♀♂ energie

Spirituele reis

Consulten
Therapeutisch gesprek
Energetisch
Testen biosensor
Emotionele lagentest
Healing Arts Therapie
Readen en Healen
Bewust zijn
Bach-bloesemessences

De Praktijk

Voor wie?

Kinderen

Over Caroline

Links

Contact
Healing Arts Therapie

Deze vorm van therapie geeft je de mogelijkheid om op een diep niveau te helen waarbij het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken. Dit zelfgenezend vermogen wordt aangesproken door bewustwording en voelen. Gronding is hierbij essentieel omdat je hierdoor contact maakt met je fysieke lichaam en de signalen van je lichaam kan gaan voelen. De Healing Arts Therapie werkt met je innerlijke informatie. Ons fysieke lichaam kun je zien als een informatieveld, waarin alle informatie over gebeurtenissen in is opgeslagen.

Het voelen en doorleven van wat er in het lichaam gebeurt als de innerlijke informatie vrijkomt, is een essentieel onderdeel om oude blokkades blijvend op te lossen en hogere frequenties in het lichaam te integreren. Hierdoor kan het Hogere Zelf verder indalen in het fysieke lichaam waardoor er meer liefde, geluk en passie voor het leven ontstaat. Het besef dat jij zelf de sleutel bent om iets aan het probleem te doen is essentieel.

Dit alles draagt ertoe bij dat je meer en meer vanuit je kern gaat leven en wordt wie je in essentie bent.

Bij de therapie worden de flesjes met lichtdruppels ter ondersteuning gebruikt.Healing Arts Liquid Light Frequenties

Joanne van Wijgerden heeft resonantiemiddelen ontwikkeld. Dit zijn lichtremedies of trillingsfrequenties. Alles wat leeft draagt een trillings-en bewustzijnsveld; stenen, planten, dieren en mensen. De lichttrilling van deze Healing Arts flesjes openen velden van opgeslagen informatie in het lichaam.

De lichtremedies hebben een sterk aardende werking: de druppels brengen je totaal in je lichaam.

De energie in de flesjes herinneren je enerzijds aan jouw eigen goddelijke trillingen en anderzijds aan herinneringen en of emoties die jij bereid bent los te laten. Dat wat niet meer bij je hoort. De lichtremedies helpen je om een nieuwe keuze te maken in overeenstemming met wie je Nu bent.